วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านเตาไห

editor image

บ้านเตาไหเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งสำคัญของพิษณุโลก มีการค้นพบเตาเผาโบราณกว่า 100 เตา และเครื่องปั้นดินเผาอายุราว 600 ปี ปัจจุบันมีการฟื้นฟูภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใหม่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและเปิดเวิร์กช็อปสอนการปั้น และการขึ้นลาย “อุ” สัญลักษณ์ของบ้านเตาไห ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอด

editor imageeditor image

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านเตาไห
 • ชมเตาเผาโบราณอายุ 600 ปี
 • เรียนรู้กระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผา
 • ปั้นดินและเขียนลายเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเอง

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 20 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนฯ

สถานที่ใกล้เคียง

 • แหล่งขุดค้นเตาเผา โบราณ 600 ปี
 • พระราชวังจันทน์
 • วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • วัดนางพญา

แชร์บทความ