วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ คลองรางจระเข้

editor image

วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ คลองรางจระเข้ เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของชาวบ้านเพียง 5 หลังที่รวมตัวกัน หวังใช้การท่องเที่ยวมาพัฒนาคลอง โดยได้ทำเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านหันมาสนใจคลองจระเข้ที่กำลังถูกทิ้งร้างและถูกผักตบชวายึดครอง พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมเก็บผักตบทำปุ๋ยหมัก ช่วยลดปริมาณผักตบชวาและผลิตปุ๋ยให้ชุมชน

editor image

กิจกรรมไมซ์

  • ล่องเรือเก็บผักตบชวาในคลองรางจระเข้นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์
  • ล่องเรือฟังประวัติชุมชน ชมวิถีชีวิตและไหว้พระริมคลอง

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่แพริมน้ำ

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดรางจระเข้
  • วัดน้อยบ้านปลายนา

แชร์บทความ