โรงทอผ้าจุฑาทิพ

editor image

เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายดั้งเดิมของชาวอีสานที่ โรงทอผ้าจุฑาทิพ ตื่นตาไปกับการสร้างลวดลายแบบเกาะล้วง หรือการเรียงเส้นใยผ้าทีละเส้นจนเกิดเป็นลวดลาย เรียนรู้การย้อมครามแบบเจาะลึก และการทอผ้าฝ้าย โรงทอผ้าจุฑาทิพได้ทำงานร่วมกับชุมชนในขอนแก่นเพื่อสร้างเครือข่ายและรื้อฟื้นการทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิม ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมโยงเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าฝ้ายแบบครบวงจร

editor imageeditor image

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้การทอผ้าฝ้ายแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน
  • เรียนรู้สร้างลวดลายแบบเกาะล้วง
  • ลองทอผ้าฝ้าย
  • ลองย้อมครามและสีต่างๆ ดอกไม้ ใบไม้
  • ทำพู่พวงกุญแจจากเส้นฝ้ายธรรมชาติ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่โถงต้อนรับ

สถานที่ใกล้เคียง

  • พระมหาธาตุแก่นนคร
  • สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

แชร์บทความ