ชุมชนบ้านฮ่อ โดยสมาคมท่องเที่ยวฮาลาลไทย

editor imageeditor image

บ้านฮ่อเป็นชุมชนชาวจีนยูนนานที่นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่มานานกว่า 100 ปี มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องอาหารจีนฮาลาล อาทิ ข้าวซอยน้ำใส แกงเนื้อ เกี๊ยวซ่ายูนนาน ให้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านความอร่อย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านชุมชนโดยมีมัสยิดบ้านฮ่อเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาวจีนมุสลิมในเชียงใหม่
  • เรียนทำอาหารจีนยูนนาน
  • จัดประชุม งานเลี้ยงอีเวนต์กลางแจ้งบริเวณบ้านโบราณเจิ่งชงหลิง

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 200 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง

  • มัสยิดบ้านฮ่อ
  • กาดบ้านฮ่อ
  • ตลาดไนท์บาซาร์เชียงใหม่
  • วัดอุปคุต

แชร์บทความ