โครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย

editor imageeditor image

พื้นที่รอบสนามบินสุโขทัยถูกพลิกฟื้นจากผืนดินว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว เริ่มต้นจากปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีและขยายอาณาเขตเป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานจนก่อร่างเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ให้นักเดินทางไมซ์สวมบทเกษตรกรลงมือดำนา เก็บไข่ เก็บผักมาทำอาหาร รวมถึงจัดงานประชุมสัมมนาในบรรยากาศสุดกรีน

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาและการทำเกษตรอินทรีย์
 • นั่งรถอีแต๋นทัวร์โครงการ แข่งขันทำกิจกรรมตามฐานเรียนรู้
 • เก็บไข่เป็ดในเล้า
 • ดำนาในแปลงนาสาธิต
 • เก็บผักจากแปลงผักอินทรีย์
 • ทำอาหารจากข้าวและพืชผักในโครงการ

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 300 คน
 • เหมาะกับ M และ I
 • จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง

 • สนามบินสุโขทัย
 • สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท
 • วัดคลองกระจง

แชร์บทความ