การแสดงรองเง็ง คณะพรสวรรค์ บ้านแหลมตุ๊กตา

editor image


สัมผัสวิถีชีวิตชาวอูรักลาโว้ยบริเวณแหลมตุ๊กแกและชมการแสดงหายากที่เรียกว่ารองเง็ง ซึ่งคณะพรสวรรค์อนุรักษ์และสืบสานไว้ นำโดยแม่จิ้วประโมงกิจศิลปินนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น สามารถเรียนรู้การรำรองเง็งร่วมกับชาวคณะและจัดเป็นการแสดงในงานไมซ์เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมดังเดิมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป


editor image       editor image


กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้การรำรองเง็งร่วมกับคณะพรสววรค์
  • เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านอูรักลาโว้ย

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • หาดเกาะสิเหร่
  • ภูเก็ต บ๊อกซิ่งสเตเดี้ยม

แชร์บทความ