ดวงตวัน บ้านสวน

editor image

ผืนดินอันเขียวชอุ่มและทุ่งนากว่า 17 ไร่ย่านหนองจอกแห่งนี้ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลอดสารเคมีและปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์หอมปทุม ปัจจุบัน อภิสิรี จรัลชวนะเพท เจ้าของดวงตวัน บ้านสวน ยังเป็นคนกรุงที่ปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงไก่เก็บไข่ไว้ใช้ในครัวเรือน และเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าว ตั้งแต่สายพันธุ์ข้าว การปลูก เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการทำกับข้าว ให้คนมาหาประสบการณ์ตามวิถีชาวสวน ชาวนา และชาวบ้านธรรมดาที่สามารถพึ่งพาตัวเอง

editor imageeditor image

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้การทำเกษตรการปลูกข้าวกับชาวนาตัวจริง
  • สีข้าว เก็บผัก เก็บไข่น้ำมาทำอาหาร
  • จัดประชุมในบรรยากาศบ้านสวน

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่เรือนบ้านสวนและสนามหญ้า

สถานที่ใกล้เคียง

  • สวนสาธารณะหนองจอก
  • วัดหนองจอก

แชร์บทความ