ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมืองเก่าสุโขทัย

editor imageeditor image

แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสร้างโอกาสให้ชุมชนรอบข้างร่วมมือกันจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ พานักเดินทางไมซ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับปราชญ์พื้นบ้าน จัดขันโตกอาหารโบราณ และบริการรถไฟฟ้าสุดเท่พาแรลลี่ในเมืองเก่า สัมผัสเสน่ห์เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขที่รุ่มรวยศิลป-วัฒนธรรม

กิจกรรมไมซ์

 • นั่งรถรางเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกับปราชญ์ชุมชน
 • จัดขันโตกอาหารถิ่นบริเวณวัดตระพังทอง
 • ทำบุญใส่บาตรบนสะพานบุญ
 • จัดกิจกรรมแรลลี่ในอุทยานฯ หรือตามฐานเรียนรู้ของชมรม

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

 • แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย
 • วัดพระพายหลวง
 • วัดศรีชุม
 • วัดเชตุพน

แชร์บทความ