โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

แม้ชื่อจะเป็นโรงเรียนแต่ที่นี้ เปิดกว้างสำหรับนักเดินทางไมซ์ที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรี การแสดงพื้นบ้านการละเล่น การแต่งกายรวมไปถึงอาหารล้านนา ทำการสอนและสาธิตโดยครู สล่า และปราชญ์ท้องถิ่น รวมไปถึงการรังสรรค์กาดวัฒนธรรมให้ได้ลองดูลองทำ และลองเรียนรู้ภูมิปัญญาอันงดงามแห่งล้านนา

editor image      editor image


กิจกรรมไมซ์

 • เรียนศิลปะสไตล์ล้านนา
 • เรียนเขียนอักษณล้านนา
 • เรียนรู้การตีกลองสะบัดชัย
 • ลองเล่นเครื่องดนตรีล้านนา เช่น สะล้อ ซอ ซึง
 • เรียนการฟ้อนเจิงดาบ
 • เรียนทำอาหารล้านนา
 • จัดกาดวัฒนธรรม

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับ 40 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศาลาครูบาและลานดิน

สถานที่ใกล้เคียง

 • วัดฟ้าฮ่าม
 • เซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • กาดหลวง

editor image

แชร์บทความ