เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท

 editor image        editor image

รีสอร์ทสีเขียวครึ้มริมลำน้ำเข็กกำลังสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นถึง ปัญหาขยะและการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมพายคายักเก็บ ขยะจากบริเวณรีสอร์ทไปจนถึงน้ำตกแก่งซอง ซึ่งเป็นจุดน้ำพัดพาขยะมาสะสมจำนวนมาก จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการแยกขยะ เข้าธนาคารขยะ และนำไปรีไซเคิลต่อไปรวมถึงมีแปลงเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการพึ่งพาตัวเองและการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

editor image


กิจกรรมไมซ์

  • พายคายักเก็บขยะในลำน้ำเข็ก
  • เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์  ทำปุ๋ยหมัก การจัดการขยะ
  • ล่องแก่งลำน้ำเข็ก (เดือนมิถุนายน-ตุลาคม) 
  • จัดประชุมบริเวณร้านอาหารท่ามกลาง ธรรมชาติ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 100 คน
  • เหมาะกับ M 
  • จัดประชุมได้ที่ร้านอาหาร

สถานที่ใกล้เคียง

  • น้ำตกแก่งซอง
  • วนธารารีสอร์ท

แชร์บทความ