กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนลีเล็ด

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าชายเลนที่ชุมชนลีเล็ด ล่องเรือชมธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนและลำคลอง เรียนรู้วัฎจักรหิ่งห้อยทำกิจกรรมตามวิธีชีวิตท้องถิ่น เช่น ออกหาปลา จับปู ปลูกป่าชายเลนและทำการบ้านให้ลูกปลา รวมถึงเข้าครัวทำอาหารถิ่นเมนูคั่วพร้าวกุ้งและข้าวมันคั่วขาม ที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของชุมชน

editor image

กิจกรรมไมซ์

 • ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน ร่วมปลูกป่าปละเก็บขยะ
 • จัดกิจกรรมทีมบิวดิ้งผ่านกิจกรรมบ้านๆ เช่น ทำบ้านปลา
 • เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่น
 • ลองทำงานจักสาน

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

 • ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์
 • เกาะลำพู
 • ตลาดศาลเจ้า
 • ตลาดน้ำบ้านดอน


editor image

แชร์บทความ