สถานีวิจัยลำตะคอง

สถานีวิจัยลำตะคองที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ มีพรรณไม้เฉพาะถิ่น พรรณไม้หายาก และมีไฮไลต์อยู่ที่ ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ให้ชมความมหัศจรรย์ของเหล่าแมลงและพืชที่พึ่งพากัน รวมถึงมีห้องประชุมบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติติดเขื่อนลำตะคอง

editor image


กิจกรรมไมซ์

  • เยี่ยมชมและศึกษาการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
  • เรียนรู้โลกของแมลงใหญ่ในศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน ชมสาธิตการเพาะเลี้ยง แมลงหายาก
  • ทดลองทำแท่งเพาะชำ การปักชำแบบ ควบแน่น การจัดสวนถาด
  • ปลูกต้นไม้รอบเขื่อนลำตะคอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 pax
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง

  • เขื่อนลำตะคอง
  • กังหันลม เขายายเที่ยง


editor image

แชร์บทความ