เกาะพะลวย

editor imageeditor image

เกาะพะลวยนับเป็นเกาะพลังงานสะอาดต้นแบบของไทย ทั้งเกาะใช้พลังงานทดแทนแบบ 100% มาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สร้างมลพิษ ที่นี่จึงกลายเป็นต้นแบบและมีศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะ ทั้งยังจะได้ดื่มด่ำธรรมชาติบริสุทธิ์ ชายหาดยาวสวย และเฝ้าชมฝูงนกแก๊กที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาด กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โซลาร์เซลล์เตาชีวมวล
  • ทำกิจกรรม CSR กับชุมชน เช่น เก็บขยะบนชายหาด ปลูกป่าชายเลน
  • เดินป่า เข้าถ้ำ และตามหานกเงือกฝูงใหญ่ที่อาศัยอยู่บนเกาะ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 30 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • เกาะมัดสุม
  • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

แชร์บทความ