สงขลา

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

 • 09:00 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี   พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

  เข้าชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่รวบรวมเรื่องราวด้านธรรมชาติวิทยา เน้นเรื่องการกำเนิดโลก ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศธรรมชาติ มีการจัดแสดงซากฟอสซิลที่ค้นพบในประเทศไทย หินแร่ต่างๆ และยังมีการจัดนิทรรศการชั่วคราวหมุนเวียนอยู่เสมอ ถือเป็น 1 ใน 4 ของพิพิธภัณฑ์พืชในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ

 • 12:00 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่   ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

  รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ที่หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ที่รองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบบนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร

 • 16:00 ตลาดน้ำคลองแห   ตลาดน้ำคลองแห

  เดินทางถึงตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแห่งแรกของภาคใต้ จำลองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านในสมัยก่อนที่ยังมีการค้าขายทางน้ำ ทั้งขนมไทยพื้นบ้าน อาหารไทยพื้นบ้าน และภาชนะที่ใส่ก็ยังเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติอีกด้วย

 • 18:00 เมืองเก่าสงขลา   เมืองเก่าสงขลา   เมืองเก่าสงขลา

  รับประทานอาหารเย็นหลากหลายเมนูและร้านให้เลือกสรร บนถนน นางงาม ทั้งอาหารไทย จีน หรืออิสลาม ตามด้วยขนมหวานท้องถิ่น เช่น ไอศครีมถั่วเขียวโบราณ ไอติมโอ่ง หรือ ไอศครีมยิว พร้อมเดินชมบรรยากาศเมืองเก่าที่สวยงาม และแวะถ่ายภาพกับ Street Art สวยๆ ในย่านเมืองเก่าสงขลายามค่ำคืน