ลำพูน

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

 • 09:00 MUST SEE พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย   MUST SEE พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองลำพูน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดมากกว่า 3,000 ชิ้น อาทิ พระพุทธรูปประทับยืนสำริดขนาดใหญ่ เศียรพระพุทธรูปดินเผาที่มีเอกลักษณ์แบบหริภุญไชย พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และโครงกระดูกของมนุษย์พร้อมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อน

 • 12:00 MUST EAT ย่านเวียงยอง   MUST EAT ย่านเวียงยอง

  แวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดลำพูนที่หาทานได้ยาก มีวิธีกินทำที่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะใช้ลำไยอบแห้ง ของดีเมืองลำพูนมาตุ๋นพร้อมกับหมูและเครื่องตุ๋นยาจีน จนได้น้ำซุปที่หอมหวานจากลำไยแท้ๆ จากนั้นก็แวะถ่ายรูปที่ Lamphun Street Arts ถนนวัฒนธรรมเวียงยอง จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองลำพูน บริเวณตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยถึงวัดต้นแก้ว

 • 15:00 MUST JOIN ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน   MUST JOIN ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน   MUST JOIN ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน

  เข้าชมกระบวนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าไหมขึ้นชื่อของจังหวัด ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน ซึ่งประกอบด้วยแปลงหม่อนและโรงเลี้ยงหม่อนไหม เป็นจุดเรียนรู้ต้นกำเนิดของความเป็นไหมไทย เรียนรู้การสาวเส้นไหมจากรังไหม การย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ เช่น แก่นฝาง แก่นไม้ประโหด ใบหูกวาง และดอกไม้ และเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอร์ปการย้อมสีผ้าเช็ดหน้าแบบธรรมชาติ ด้วยเทคนิคมัดย้อม และอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์จากหม่อน และผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมยกดอก

 • 18:00 MUST SEE & MUST JOIN วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร   MUST SEE & MUST JOIN วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร

  เข้าสักการะพระธาตุหริภุญชัย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน และเป็นหนึ่งในพระธาตุสำคุญแห่งดินแดนล้านนา และเข้าร่วมงานเทศกาลโคมแสนดวงลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการร่วมแขวนโคมไฟประดับ ชมความสวยงามของโคมล้านนาที่มีการจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ รวมถึงโคมนานาชาติ พร้อมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาจากนิทรรศการองค์ความรู้โคมล้านนาและโคมนานานาชาติ