ขอนแก่น

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

  • 09:00 MUST JOIN : ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง   MUST JOIN : ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง

    “ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์” หรือชื่อเดิมคือ “พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง” เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาแห่งแรกของเมืองไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาที่ให้ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา รวบรวมจัดเก็บเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยา เก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์เพื่อการเรียนรู้ และการวิจัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ในแหล่งเทือกเขาภูเวียง จ.ขอนแก่น และซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทย และ 5 ไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกที่ค้นพบบริเวณเทือกเขาภูเวียง

  • 12:00 MUST EAT   MUST EAT

    แวะรับประทานอาหารอีสานเมนูดั้งเดิม ขึ้นชื่อของขอนแก่น เช่น หมกลาบปลาตอง และเมนูไข่มดแดงที่ปัจจุบันหาทานได้ยาก

  • 15:00 MUST JOIN & MUST BUY: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย   MUST JOIN & MUST BUY: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย   MUST JOIN & MUST BUY: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย

    ให้นักเดินทางไมซ์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวเส้นไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม และการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่มีความทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการทอผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ที่เป็นลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งยังมีลายผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหัวฝาย ชื่อว่า “ลายหมี่น้ำฟองเครือ” ที่นักเดินทางไมซ์สามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย