กาญจนบุรี

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

 • 09:00 MUST JOIN : เมืองมัลลิกา ร.ศ.124   MUST JOIN : เมืองมัลลิกา ร.ศ.124

  พานักเดินทางไมซ์แต่งกายในชุดไทย ย้อนวันวานไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ124 ที่ได้จำลองวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินรู ลิ้มรสเมนูอาหาร และขนมโบราณที่หาทานได้ยาก เช่น ขนมบุหลันดั้นเมฆ

 • 12:30 MUST SEE & EAT : ชุมชนปากแพรก   MUST SEE & EAT : ชุมชนปากแพรก   MUST SEE & EAT : ชุมชนปากแพรก

  เข้าเยี่ยมชมชุมชนปากแพรก หรือชุมชนบ้านเหนือ ชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งแปลว่าทางแยก มีอาคารบ้านเรือนที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำแควใหญ่ และมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับการก่อตั้งเมืองยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์และผูกพันใกล้ชิดกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และแวะรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูอาหารท้องถิ่น เช่น เมนูปลาเขื่อน และลองชิมขนมโบราณที่หาทานได้ยาก เช่น ขนมมัดใต้

 • 15:00 MUST JOIN : บ้าน ช.ช้างชรา   MUST JOIN : บ้าน ช.ช้างชรา

  เข้าเยี่ยมชมบ้าน ช.ช้างชรา ที่เปรียบเสมือนศูนย์บริบาลดูแลช้างด้อยโอกาสจากที่ต่างๆ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนและช้าง และเข้าร่วมกิจกรรม CSR บริจาคยารักษาโรคให้ช้างและกิจกรรมสร้าง Team Building เช่น การบดและปั้นอาหารให้ช้างชรา เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและการพาช้างอาบน้ำ

 • 17:30 MUST JOIN : Z2 Float Kanchanaburi   MUST JOIN : Z2 Float Kanchanaburi

  สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดประชุมสัมมนาบนแพ 2 ชั้นที่ Z2 Float Kanchanaburi ที่แวดล้อมไปด้วยความงามของสายน้ำและป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมประเภท Outing หรือปาร์ตี้ดินเนอร์ สุดพิเศษในบรรยากาศแบบส่วนตัว