เชียงใหม่

ระยะเวลา

1
วัน

กิจกรรม

การเดินทาง

 • 08:00 วัดพระธาตุดอยสุเทพ   วัดพระธาตุดอยสุเทพ

  เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเชียงใหม่ที่งดงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมือง และสนามบินเชียงใหม่ได้ชัดเจนในวันที่อากาศเปิดอีกด้วย

 • 11:00 เดอะ ช้าง เชียงใหม่   เดอะ ช้าง เชียงใหม่

  ให้นักเดินทางไมซ์ใกล้ชิดธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิตของช้างชราที่ปลดเกษีณจากปางช้างแม่สาโดยใช้ชีวิตอย่างอิสระกับควาญช้างตามธรรมชาติ เรียนรู้การทำอาหาร ยาสมุนไพร และการบดหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้ช้างชรา รวมถึงเรียนรู้เรื่องพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับช้างเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ช้างไทย และรับประทานอาหารกลางวันริมธารน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกแม่สาท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของ อ. แม่ริม

 • 15:00 กาดวโรรส   กาดวโรรส

  เมื่อถึงเชียงใหม่ นักเดินทางไมซ์ไม่ควรพลาดอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่สไตล์ล้านนาที่มีรสอร่อยจัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอย ลาบคั่ว แกงฮังเล หรือแวะซื้อของฝาก ของทานเล่นอย่างหนอนไม้ไผ่ทอดที่กาดวโรรส หรือกาดหลวง ตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่

 • 17:30 อุทยานหลวงราชพฤกษ์   อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  เข้าร่วมงานไมซ์ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ สถานที่จัดงานไมซ์ที่มีความหลากหลาย เช่น ห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ เรือนไทย หรือลานจัดกิจกรรมไมซ์กลางแจ้ง ร่วมชมการจัดแสดง หอคำหลวง สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติสำหรับจัดแสดงงานภายใต้แนวคิดการจัดสวน ตามทฤษฎีการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9