นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล

editor image

กรรมการ (นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย))

อายุ 61 ปี

ประวัติการศึกษา: 

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนอัญสัมชัญพาณิชยการ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน: 

  • นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน: 

  • อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)