สุนทรี ผ้าไทย

editor imageeditor image

สุนทรีผ้าไทยเริ่มต้นจากการรวมตัวของแม่บ้านตำบลหาดเสี้ยวเพื่อผลิตผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว และได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในเรือนไทยพวนหลังงาม สอนทอผ้าซิ่นตีนจก เอกลักษณ์ของหญิงไทยพวน ทำเครื่องประดับจากเศษผ้า และสอดแทรกเรื่องวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นการรักษาสืบสานภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
  • เรียนรู้การทอผ้าซิ่นตีนจก จกผ้าลายโบราณ เช่น ลายนกคุ้ม ลายนก ลายปลา
  • ทำตุ้มหู พวงกุญแจ จากเศษผ้าเหลือใช้
  • จัดประชุม จัดมื้ออาหารท้องถิ่นบนเรือนไทยพวนโบราณ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 20 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่เรือนไทยพวน

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดหนองอ้อ
  • วัดหาดเสี้ยว
  • สาธร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ

แชร์บทความ