คานเรือศรีเจริญ

editor imageeditor image

คานเรือศรีเจริญคือ อู่ซ่อมเรือเก่าแก่อยู่คู่อู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่ปี 2509 และยังคงซ่อมเรือไม้ด้วยเทคนิคดั้งเดิม ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในอยุธยาปัจจุบันสืบทอดถึงรุ่นที่ 2 พร้อมการพัฒนาให้คานเรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีการต่อเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พาชมโบราณสถานฟังประวัติศาสตร์ยุคกรุงศรีฯ และปรับปรุงพื้นที่บริเวณคานเรือให้เป็สถานที่จัดกิจกรรมไมซ์

editor image

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์เส้นทางการค้ายุคกรุงศรีฯ ผ่านอู่ต่อเรือไม้โบราณ
  • เรียนรู้เทคนิคการซ่อมเรือแบบโบราณ
  • นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำ

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
  • เหมาะกับ I
  • จัดประชุมได้ที่ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • บ้านฮอลันดา
  • วัดพนัญเชิงวรวิหาร
  • วัดใหญ่ชัยมงคล
  • อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

แชร์บทความ