อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

editor image

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยโบราณสถานมากกว่า 425 แห่งโดยในอาณาเขตเกาะเมืองอยุธยามีเส้นทางจักรยานให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และชมโบราณสถานสำคัญ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะวิหารพระมงคลบพิตร และวัดมหาธาตุ เสมือนได้ย้อนอดีตสู่ราชธานีไทยอันรุ่งเรือง

editor image


กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานและวัดสำคัญ
  • สนุกกับการปั้นจักรยานรอบเกาะเมืองอยุธยา

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับ 100 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
  • วัดราชบูรณะวิหารพระมงคลบพิตร  
  • วัดมหาธาตุ
  • วัดราชบูรณะ 
  • บึงพระราม

แชร์บทความ