กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ เกาะเกิด

editor imageeditor image

ชุมชนเกษตรในอำเภอบางปะอินที่ยังใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นความเรียบง่ายที่พิเศษสำหรับคนภายนอก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์ เกาะเกิด เปิดบ้านให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงเกษตรและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฐานหมี่กรอบโบราณ ฐานข้าวยาคู ฐานสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงมีโฮมสเตย์ให้สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • เรียนรู้ทำขนมข้าวยาคู
 • ลองทำสมุนไพรไล่แมลง
 • เรียนรู้สมุนไพรอายุวัฒนะ
 • นั่งรถรางทำกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ในแต่ละบ้าน

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 100 คน
 • เหมาะกับ M และ I
 • จัดประชุมได้ที่ห้องประชุม

สถานที่ใกล้เคียง

 • วัดเชิงท่า
 • วัดพระยาญาติ
 • พระราชวังบางปะอิน
 • วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

แชร์บทความ