วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

editor imageeditor image

กลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เกือบ 10 ไร่ให้เป็นพื้นที่การเกษตรผสมผสานทั้งปลูกข้าว ผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเปิดให้นักเดินทางไมซ์เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตทางเลือกแบบ DIY เช่น ทำแปลงปลูกผัก ทำอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ทำงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตแบบยั่งยืนของเกษตรกรอินทรีย์

กิจกรรมไมซ์

  • เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา
  • เรียนรู้การเพาะกล้า การเก็บเมล็ดพันธุ์
  • Cooking Class สไตล์ Farm to Table จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ห้องอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • แม่ทาออร์แกนิค คาเฟ่
  • แม่ทาออร์แกนิค บาร์ แอนด์ เบเกอรี่
  • วัดดอนชัย

แชร์บทความ