กลุ่มโฮมสเตย์ บ้านผารังหมี

editor imageeditor image

มีคำกล่าวว่า คนอีสานไปที่ไหน จะมีอาหารอีสานที่นั่น ถูกต้องเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่บ้านผารังหมีมีอาหารขึ้นชื่อเป็นอาหารอีสาน ชาวบ้านที่นี่เดิมเป็นคนกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิและเสริมด้วยการท่องเที่ยว มีรถรางพาเรียนรู้วิถีถิ่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อกก บ้านเกษตรสมบูรณ์ และกลุ่มแม่บ้าน ให้ลองตำส้มตำและทำข้าวต้มแดก อาหารของชาวอีสานแท้ๆ

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนอีสานในพิษณุโลก
 • ทำขันธ์ 5 สักการะศาลเจ้าพ่อร่มขาว
 • ลองทำอาหารอีสาน
 • เรียนรู้การทอผ้า การทอเสื่อกก
 • เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน
 • เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • นั่งรถรางทำกิจกรรมตามฐานเรียนรู้ในชุมชน

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 100 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผารังหมี

สถานที่ใกล้เคียง

 • วัดผารังหมีวนาราม
 • ศาลเจ้าพ่อร่มขาว
 • ภูภิรมย์ฟาร์มสเตย

แชร์บทความ