ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านมุง

editor imageeditor image

ทัศนียภาพภูเขาหินปูนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของบ้านมุง หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอเนินมะปรางที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงภูเขางามอายุ 300 ล้านปี มีกิจกรรมไมซ์น่าสนใจอย่างการนั่งรถอีแต๋นหรือปั่นจักรยานชมธรรมชาติ ฟังความรู้ทางธรณีวิทยาซึ่งมีการค้นพบซากฟอสซิลทะเลโบราณอายุ 360 ล้านปีภายในถ้ำ และทำกิจกรรมย้อมผ้าหรือทำเปเปอร์มาเช่ที่แคมป์หมาบ้าใจดี จุดพักชมทุ่งดอกไม้โดยมีฉากหลังเป็นแนวภูเขาตระหง่านสวยงาม

editor image

กิจกรรมไมซ์

  • นั่งรถอีแต๋นฟังเรื่องราวชุมชนผ่านเรือกสวนไร่นาชมภูเขาหินปูน
  • เดินสำรวจถ้ำนางสิบสองดูฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณ 360 ล้านปี
  • เรียนรู้ศิลปะ ทำผ้ามัดย้อมเย็น ทำเปเปอร์มาเช่

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 200 คน
  • เหมาะกับ M
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดบ้านมุง
  • วัดเขาน้อย
  • ถ้ำค้างคาว
  • ถ้ำนางสิบสอง

แชร์บทความ