ภูมิใจการ์เด้น

editor imageeditor image

สวนแห่งความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวบางขุนเทียน ผู้พลิกฟื้น สวนลิ้นจี่โบราณให้กลับมามีชีวิตและกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนริมคลองบางขุนเทียน โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านเส้นทางล่องเรือฟัง ประวัติศาสตร์เส้นทางเดินชมสวนลิ้นจี่บางขุนเทียนซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)และรุกขมรดกของแผ่นดินรวมถึงเวริก์ช็อปทำอาหารไทยจากวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถิชีวิตชุมชน

กิจกรรมไมซ์

  • ล่องเรือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนริมคลองบางขุนเทียน
  • เดินสวน เรียนรู้เรื่องราว 'ลิ้นจี่บางขุนเทียน' รุกขมรดกของแผ่นดิน
  • เก็บผักสวนครัวจัด Cooking Class อาหารไทย เช่น เมี่ยงตะลิงปลิงและมัสมั่น

ไมซ์เช็คลิสต์

  • จำนวนที่รองรับได้ 50 คน
  • เหมาะกับ M และ I
  • จัดประชุมได้ที่ศาลาภูมิใจ และ ร้านอาหาร Natura Café

สถานที่ใกล้เคียง

  • วัดบางขุนเทียน
  • วัดราชโอรส
  • กัมปงในดงปรือ (วิสหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาะห์)

แชร์บทความ