วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น

editor imageeditor image

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 14 ไร่ เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ เช่น คะน้า กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรียนรู้การเลี้ยงไก่ด้วยผักหรือหญ้าในไร่ ลงมือทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แทนการเก็บออมเงิน จากชีวิตจริงของผู้ก่อตั้ง วนพรรณ ออร์แกนิค การ์เด้น

กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ การปลูกต้นไม้แทนการออมเงิน
 • เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ เช่น ถ่านดูดกลิ่น ชั้นไม้จากเศษไม้
 • ลองดำนาหรือเก็บต้นกล้าในทุ่งนา
 • เรียนรู้สมุนไพรและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้การทำสบู่จากน้ำมันธรรมชาติ

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 80 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ใกล้เคียง

 • กินฟาร์ม
 • สวนรุกชาติน้ำพอง
 • ดินเขิบ สตูดิโอ

แชร์บทความ