ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนถูกก่อสร้างและออกแบบให้เป็นมิตรต้อสิ่งแวดล้อมและผู้อาศัย นับเป็นสำนักงานแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารส่งเสริมสุขภาวะ โดย IWBI อาคารแห่งนี้จึงเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรม และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสังคมในเรื่องนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการก่อสร้าง เพื่อหวังสร้างระบบนิเวศที่ดีอย่างยื่นทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

editor image


กิจกรรมไมซ์

 • เรียนรู้การก่อสร้างอาคารภายใต้แนวคิด For All Well-Being 
 • เรียนรู้พืชพันธ์ุไม้ในอาคาร
 • เรียนรู้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไมซ์เช็คลิสต์

 • จำนวนที่รองรับได้ 80 คน
 • เหมาะกับ M
 • จัดประชุมได้ที่ Collaborative Zone

สถานที่ใกล้เคียง

 • ศาลท้าวมหาพรหม
 • สมาคมราชกรีฑาสโมสร
 • สวนลุมพินี
 • วัดปทุมวนาราม
 • ย่านประตูน้ำ


editor image

แชร์บทความ