ทีเส็บเปิดตัวโครงการ
 “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย”

16 มกราคม 2563 ทีเส็บจับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการแรก  “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จัดงบสนับสนุนองค์กรบริษัท กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ตั้งเป้าดึงตลาดประชุมองค์กร 500 กลุ่ม หรือ 20,000 ถึง 40,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศกว่า 70 ล้านบาท

editor image

        นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รักษาการรองผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในประเทศนั้น ทีเส็บ เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรือ Meetings and Incentives (MI) เป็นอุตสาหกรรมที่มีจำนวนนักเดินทางและสร้างรายได้สูงสุดในธุรกิจไมซ์ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นชุมชน

editor image

          “จากพฤติกรรมการเดินทางของกลุ่มพนักงานบริษัท เป็นกลุ่มการเดินทางขนาดเล็กและขนาดกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงธุรกิจภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กร ซึ่งมีการตัดสินใจในการเดินทางที่รวดเร็ว ทั้งการจัดประชุมสัมมนาองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ทีเส็บจึงเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มเป้าหมายองค์กรและบริษัท เพื่อเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาให้มีการเดินทางภายในประเทศสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง Low Season ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นให้ขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

        ทีเส็บ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังสมาชิกผู้ประกอบการไมซ์กว่า 200 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ภายใต้แคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น สนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัท (Corporate) ในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดว่ากิจกรรมจะต้องจัดขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ โดยต้องมีวันพักค้างอย่างน้อย 1 คืน มีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไปต่อกลุ่ม จะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) มูลค่า 20,000 บาทต่อกลุ่ม และให้ดำเนินการจัดงานผ่านบริษัทผู้รับจัดบริการเดินทางที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย หรือ DMC (Destination Management Company) ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการรับรองของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกผู้ประกอบการด้านไมซ์ ทั้ง DMC โรงแรมที่พัก ศูนย์ประชุม บริการขนส่ง และแหล่งนันทนาการต่าง ๆ อยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่พร้อมต้อนรับและให้บริการนักเดินทางด้วยไมตรี 

editor image

        นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสถานที่สวยงาม กิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจ โดย DMC ที่เข้าร่วมโครงการฯ ล้วนเป็นมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำและเป็นทั้งผู้จัดหาและจัดการตอบโจทย์ความต้องการในการจัดงานครบวงจร สร้างสรรค์ประสบการณ์จัดงานที่แตกต่างและน่าประทับใจ เริ่มสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยองค์กรหรือบริษัท ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ส่วนภูมิภาค) โทรศัพท์ 02 694 6000

        “ทีเส็บตั้งเป้าหมายกระตุ้นรายได้กว่า 70 ล้านบาทภายใน 31 กรกฎาคม จากการจัดการประชุม สัมมนาองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศของกลุ่มบริษัทองค์กรได้ไม่ต่ำกว่า 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 20,000 ถึง 40,000 คน ที่จะร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วภูมิภาค และเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ”


Share articles