เปิดโครงการพัฒนาส่วนพระองค์รองรับตลาดไมซ์

10 มิถุนายน 2567 : ทีเส็บร่วมกับบริษัทมงคลชัยพัฒนา ร่วมส่งเสริมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร เป็นจุดหมายไมซ์แห่งใหม่สำหรับกลุ่มอินเซนทีฟและการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ร่วมกับ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ส่งเสริมให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมไมซ์

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ในอำเภอปะทิว และมีสภาพทางธรรมชาติทั้งชายหาด พืชพรรณ บนพื้นที่ 448 ไร่ จึงมีความเหมาะสมในการรองรับกลุ่ม INCENTIVES หรือการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากมีถนนโดยรอบในโครงการฯ และมีชายหาดที่เป็นส่วนตัวอย่างมาก

“โครงการนี้ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพราะมีชายหาดสวยงาม และพันธุ์พืชหายากเป็นจำนวนมาก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันก็ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด กอปรกับการที่ปีนี้เป็นปีพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ทีเส็บจึงเข้ามาร่วมสานต่อพระราชดำรินี้เพื่อให้โครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์”

ก่อนหน้านี้ในปี 2551 ทีเส็บก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพรมาแล้วในโครงการ “เปิดทองหลังพระ ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ” ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

“พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์นี้ มีคุณค่าสูงสำหรับประเทศไทย เพราะมีพืชพันธุ์หายากจำนวนมากให้ได้เรียนรู้ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน รวมถึงเป็นแหล่งสมุนไพรรากปลาไหลเผือกมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จึงรวมกันเป็นที่สถานที่ที่มหัศจรรย์แก่ผู้มาพบเห็น อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ได้"

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์นี้ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการเดินทางท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นส่วนตัว และกิจกรรมพิเศษ โดยภายในโครงการนอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสกัดน้ำมันมะพร้าว การทำฟาร์มเลี้ยงอีเห็นและชะมดเพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด หนึ่งในแหล่งสมุนไพรรากปลาไหลเผือกมากที่สุดของประเทศ และแปลงปลูกดอกหน้าวัวพันธุ์ชมพูชุมพร แห่งเดียวในประเทศไทย 

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า การร่วมงาน “โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร” เป็นหนึ่งในแนวทางทำการตลาดเมือง (Destination Marketing) ที่จะเสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดขายและศักยภาพของเมือง เช่น การจัดกิจกรรมภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงสถานที่ในการทำกิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ (CSR and Green Meetings) กิจกรรมบรรยากาศชายหาด (Beach Bliss) ซึ่งล้วนเป็นจุดเด่นของพื้นที่

นอกจากนี้ ทีเส็บยังจัดทำนิทรรศการถาวรและสื่อเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติภายในโครงการ โดยมีการออกแบบที่อิงกับธรรมชาติและความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาทำกิจกรรมในโครงการ
  
“เรายังจัดทำแผนส่งเสริมไมซ์ในจังหวัดชุมพรขึ้นมา เพื่อให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง และดูความเหมาะสมในการเชื่อมโยงไปยังเมืองอื่น ๆ ในภาคใต้ ที่ทีเส็บไปร่วมพัฒนาอย่างเช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

Photo Gallery

Share articles