ทีเส็บชูเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ นำร่องซอฟต์พาวเวอร์ ผลักดันสู่เมืองเทศกาลระดับโลก

22 พฤศจิกายน 2566: ทีเส็บร่วมยกงานเทศกาลยี่เป็งให้เป็นงานเทศกาลระดับนานาชาติ ตามกลยุทธ์ “12 เดือน 12 แนวคิดเทศกาล (12 Months 12 Festival Themes)” ใช้ทุนวัฒนธรรมและนวัตกรรม ผลักดันเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ให้เป็นเมืองเทศกาลระดับโลก

งานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Pokémon GO Yi-Peng นำเสนอ Virtual Tourism Experience ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกผ่านเกม Pokémon GO 2) Yi-Peng Night Tour ชมเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมล้านนา 3) Yi-Peng Product คัดเลือก พัฒนา สินค้าและบริการพิเศษสำหรับเทศกาลยี่เป็ง 4) Yi-Peng Communication ร่วมพัฒนาช่องทางและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม สินค้าและบริการสำหรับเทศกาลยี่เป็งสู่กลุ่มเป้าหมาย และ 5) Yi-Peng Illumination ประดับแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เทศกาลยี่เป็งในฐานะ Night-Light Festival

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า งานเทศกาลนานาชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศในปี 2567 โดยใช้ “ต้นทุน” ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ หรือ Soft Power (ซอฟต์พาวเวอร์) เป็นตัวสร้างมูลค่า ให้ประสบการณ์ที่มีอัตลักษณ์ มีคุณค่า เป็นจุดขายใหม่ของไมซ์ไทย โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งที่ผ่านมาทีเส็บสนับสนุนงานเทศกาลกว่า 100 งาน สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ประเทศกว่า 50,000 ล้านบาท

“เชียงใหม่ จะเป็นเมืองนำร่องในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดงาน 12 เดือน 12 แนวคิดเทศกาล (12 Months 12 Festival Themes) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางทำการตลาดและประชาสัมพันธ์งานเทศกาลของประเทศไทย มุ่งสร้างการรับรู้และจดจำแก่นักเดินทางที่เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อยอดจัดทำเส้นทางสายไมซ์ รวมถึงการพัฒนาสินค้าบริการและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละเดือน เพื่อให้นักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศสามารถวางแผนในการเข้าร่วมงานเทศกาล หรืองานแสดงสินค้า รวมไปถึงการจัดประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับช่วงเทศกาลและกิจกรรมไมซ์สำคัญของเมือง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ กระจายเม็ดเงินให้กับพื้นที่ผ่านการจัดงานตลอดปี และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น"

ทีเส็บจึงร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่วางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันและต่อยอดยกระดับงานเทศกาลของจังหวัดสู่งานเทศกาลระดับโลก ประเดิมงานแรกด้วย “งานเทศกาลยี่เป็ง” ซึ่งเป็นเทศกาลดั้งเดิมของชาวล้านนา ผลักดันให้ยกระดับสู่การเป็นงานเทศกาลแห่งแสงไฟระดับนานาชาติ (Light Festival) โดยสนับสนุนด้านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานเทศกาลของประเทศไทย และงานเทศกาลยี่เป็ง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเทศกาลยี่เป็งในกิจกรรม Yi-Peng Night Tour และอำนวยความสะดวกด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 

การจัดงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ 2566 คาดว่าจะดึงนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ถึง 62,500 คน เป็นชาวไทยกว่า 50,000 คน และชาวต่างชาติกว่า 12,500 คน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงานถึง 375 ล้านบาท

Photo Gallery

Share articles