banner

Khon Kaen Jazz Festival 2023 Jazz Art Craft

"งานประชุม Khon Kaen Jazz, Contemporary Art and Craft festival Conference 2023 

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องวังเลิศ(smart classrooms) อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ?พบกับ คุณฐิติวรรณ จาติกวณิชย์?ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต บริษัท สแครทซ์ เฟิร์สท์ จำกัด✨ ที่จะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ

“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเทศกาลดนตรี ศิลปะ และงานคราฟ”

        ?การบรรยาย “พื้นที่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กับการยกระดับสู่เทศกาลนานาชาติ” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร✨

        ?และพบกับการบรรยายสุดพิเศษจาก ?คุณชาญณรงค์ ยังสัมฤทธิ์กุล ผู้ก่อตั้ง Colombo Craft Village✨ ในหัวข้อ “งานเทศกาล Craft กับก้าวต่อไปของขอนแก่น”

        ? Concert & Workshop Khon Kaen Jazz Festival 2023?"

Share articles

Date

11 February 2023

Venue

Khontemporary , Khon Kaen

Website

Link

Title

Khon Kaen Jazz Festival 2023 Jazz Art Craft

Detail

"งานประชุม Khon Kaen Jazz, Contemporary Art and Craft festival Conference 2023 

วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องวังเลิศ(smart classrooms) อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ?พบกับ คุณฐิติวรรณ จาติกวณิชย์?ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต บริษัท สแครทซ์ เฟิร์สท์ จำกัด✨ ที่จะมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ

“การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดเทศกาลดนตรี ศิลปะ และงานคราฟ”

        ?การบรรยาย “พื้นที่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม กับการยกระดับสู่เทศกาลนานาชาติ” จาก ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร✨

        ?และพบกับการบรรยายสุดพิเศษจาก ?คุณชาญณรงค์ ยังสัมฤทธิ์กุล ผู้ก่อตั้ง Colombo Craft Village✨ ในหัวข้อ “งานเทศกาล Craft กับก้าวต่อไปของขอนแก่น”

        ? Concert & Workshop Khon Kaen Jazz Festival 2023?"

Share articles