Intelligent Warehouse 2019

                 งาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" งานแสดงเทคโนโลยีด้านโลจิสติคส์ คลังสินค้า และระบบจัดการ จัดขึ้นในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี


        ในงานท่านจะได้พบกับสินค้าและผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น PICK and PACK, STORE and LOAD, MOVE and LIFT, LOGISTICS IT, MANAGE and SERVICE เป็นต้น รวมถึงสัมมนาและ Product Demonstration และกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน

Share articles

Date

24 July - 27 July 2019

Venue

Hall5, IMPACT Exhibition and Convention Center , Bangkok

Website

Link

Title

Intelligent Warehouse 2019

Detail

                 งาน "Intelligent Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ต้อนรับ AEC" งานแสดงเทคโนโลยีด้านโลจิสติคส์ คลังสินค้า และระบบจัดการ จัดขึ้นในวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี


        ในงานท่านจะได้พบกับสินค้าและผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น PICK and PACK, STORE and LOAD, MOVE and LIFT, LOGISTICS IT, MANAGE and SERVICE เป็นต้น รวมถึงสัมมนาและ Product Demonstration และกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน

Share articles