banner

เทศกาล "กรุงเทพ กลางแปลง"

กรุงเทพมหานครฯ ร่วมมือกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ และชมรมหนังกลางแปลง จัดเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลอบขวัญคนกรุง และส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังไทย ภาพยนตร์ที่นำมาฉายทั้งหมดกว่า 25 เรื่อง ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์เก่าจนถึงภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยจะเลือกเรื่องที่นำมาฉายแตกต่างกันออกไป ให้เหมาะสมสอดคล้องในแต่ละพื้นที่ ทั้งเขตกรุงเทพชั้นในอย่าง ลานคนเมือง สยามสแควร์ สวนเบญจกิติ และเขตกรุงเทพชั้นนอกอย่าง ตลาดสวนบางแคภิรมย์ สวนรถไฟ สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายจับมือกับเครือข่ายภาคประชาชน เช่น กิจกรรมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดง กิจกรรมแสดงดนตรี กิจกรรมเวิร์กชอป เป็นต้น

สัปดาห์แรก 7-9 ก.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 7 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

วันที่ 8 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง เวลาในขวดแก้ว (2534) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง 36 (2555) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

วันที่ 9 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง แพรดำ (2504) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง แม่นาคพระโขนง (2502) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

สัปดาห์ที่สอง 14-16 ก.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 14 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง RRR (2565) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง 4Kings (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

วันที่ 15 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง Portrait of a Lady on Fire (2562) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

วันที่ 16 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง บุญชูน่ารัก (2531) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prbangkok

Share articles

Date

07 July - 31 July 2022

Venue

Bangkok , Bangkok

Website

Link

Title

เทศกาล "กรุงเทพ กลางแปลง"

Detail

กรุงเทพมหานครฯ ร่วมมือกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย หอภาพยนตร์ และชมรมหนังกลางแปลง จัดเทศกาล “กรุงเทพฯ กลางแปลง” ตลอดเดือนกรกฎาคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลอบขวัญคนกรุง และส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังไทย ภาพยนตร์ที่นำมาฉายทั้งหมดกว่า 25 เรื่อง ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์เก่าจนถึงภาพยนตร์ในปัจจุบัน โดยจะเลือกเรื่องที่นำมาฉายแตกต่างกันออกไป ให้เหมาะสมสอดคล้องในแต่ละพื้นที่ ทั้งเขตกรุงเทพชั้นในอย่าง ลานคนเมือง สยามสแควร์ สวนเบญจกิติ และเขตกรุงเทพชั้นนอกอย่าง ตลาดสวนบางแคภิรมย์ สวนรถไฟ สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายจับมือกับเครือข่ายภาคประชาชน เช่น กิจกรรมพูดคุยกับผู้กำกับและนักแสดง กิจกรรมแสดงดนตรี กิจกรรมเวิร์กชอป เป็นต้น

สัปดาห์แรก 7-9 ก.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 7 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

วันที่ 8 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง เวลาในขวดแก้ว (2534) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง 36 (2555) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

วันที่ 9 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง แพรดำ (2504) ณ ลานคนเมือง เขตพระนคร และเรื่อง แม่นาคพระโขนง (2502) ณ True Digital Park เขตพระโขนง

สัปดาห์ที่สอง 14-16 ก.ค. 65 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 14 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง RRR (2565) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง 4Kings (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

วันที่ 15 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง Portrait of a Lady on Fire (2562) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร

วันที่ 16 ก.ค. 65 ฉายเรื่อง บุญชูน่ารัก (2531) ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย และเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564) ณ สวนรถไฟ เขตจตุจักร


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/prbangkok

Share articles