banner

HATYAi21

It’s time to RUN AWAKENING... HATYAi21 จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา และหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาคราชการ และเอกชน ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรวมพลังกันผลักดันงานหาดใหญ่21 นี้ ให้เป็นงานวิ่งระดับโลกอีกงานของไทย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปฐมบท งานวิ่งระยะ 21.0975 กิโลเมตร ระยะเดียวนี้ด้วยกันค่ะ

จุดสตาร์ทและเส้นชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Share articles

Date

16 June 2024

Venue

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี , Songkhla

Website

Link

Title

HATYAi21

Detail

It’s time to RUN AWAKENING... HATYAi21 จัดโดย บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับจังหวัดสงขลา และหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาคราชการ และเอกชน ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรวมพลังกันผลักดันงานหาดใหญ่21 นี้ ให้เป็นงานวิ่งระดับโลกอีกงานของไทย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปฐมบท งานวิ่งระยะ 21.0975 กิโลเมตร ระยะเดียวนี้ด้วยกันค่ะ

จุดสตาร์ทและเส้นชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

Share articles