banner

Health & Wealth Expo 2023

มหกรรมการแสดงสินค้า และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่ง ที่จะพาคุณไปพบกับสินค้าหลากหลาย ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุ อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด The Journey of life  พบ 4 โซนหลักที่จะพาคุณเดินทางไปสู่ ช่วงเวลาต่างๆของวัย

 • Living Fit  วัยหนุ่มสาว มีพลังกาย พลังใจล้นเหลือ สนใจและเปิดรับสิ่งใหม่
  พบกับ  Gadget สุดล้ำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ   อุปกรณ์ออกกำลังกาย   Beauty & Fashion
 • Money Pro วัยสร้างเนื้อสร้างตัว สนใจการออมเงิน การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยด้วยวิธีต่างๆ
  พบกับ สถาบันการเงิน การลงทุน บริษัทประกันชีวิต   เป็นต้น
 • Success Your life  เมื่อชีวิตเริ่มมีความพร้อม มองหาความมั่นคงในชีวิต ต้องการสิ่งเติมเต็มให้กับตนเองและครอบครัว 
  พบกับ บ้าน คอนโด  ของตกแต่งบ้าน  รถยนต์ไฟฟ้า  EV Charger เป็นต้น
 • Happy Healthy วัยแห่งความสงบ หันมาใส่ใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น เลือกของที่ดีมีคุณภาพ
  พบกับ ศูนย์สุขภาพและความงาม  โรงพยาบาลชั้นนำ  Health Gadget  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม  นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารอร่อยจากทุกภาคอีกด้วย 

Share articles

Date

09 November - 12 November 2023

Venue

QSNCC , Bangkok

Website

Link

Title

Health & Wealth Expo 2023

Detail

มหกรรมการแสดงสินค้า และความรู้เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่ง ที่จะพาคุณไปพบกับสินค้าหลากหลาย ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงอายุ อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด The Journey of life  พบ 4 โซนหลักที่จะพาคุณเดินทางไปสู่ ช่วงเวลาต่างๆของวัย

 • Living Fit  วัยหนุ่มสาว มีพลังกาย พลังใจล้นเหลือ สนใจและเปิดรับสิ่งใหม่
  พบกับ  Gadget สุดล้ำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ   อุปกรณ์ออกกำลังกาย   Beauty & Fashion
 • Money Pro วัยสร้างเนื้อสร้างตัว สนใจการออมเงิน การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยด้วยวิธีต่างๆ
  พบกับ สถาบันการเงิน การลงทุน บริษัทประกันชีวิต   เป็นต้น
 • Success Your life  เมื่อชีวิตเริ่มมีความพร้อม มองหาความมั่นคงในชีวิต ต้องการสิ่งเติมเต็มให้กับตนเองและครอบครัว 
  พบกับ บ้าน คอนโด  ของตกแต่งบ้าน  รถยนต์ไฟฟ้า  EV Charger เป็นต้น
 • Happy Healthy วัยแห่งความสงบ หันมาใส่ใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น เลือกของที่ดีมีคุณภาพ
  พบกับ ศูนย์สุขภาพและความงาม  โรงพยาบาลชั้นนำ  Health Gadget  ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม  นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารอร่อยจากทุกภาคอีกด้วย 

Share articles