ทีเส็บ รับมอบรางวัลองค์การมหาชนที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดติดต่อกันเป็นปีที่ 5

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ รับมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Company 2023 – 2024  (รางวัลองค์การมหาชนอันดับ 1) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Brandage ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย โดย ทีเส็บ มุ่งผลักดันประเทศไทยให้เป็นแหล่งประชุมที่ให้มูลค่าและคุณค่าสูง (High Value-Added Destination) และสร้างกลยุทธ์ใหม่ โดยผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย เข้าถึงวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นหรือ Soft Power ผ่านการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อรักษา Top of Mind ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานไมซ์ระดับโลก

Photo Gallery

Share articles