ทีเส็บ เข้าพบผู้บริหารแพทยสมาคมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติสาขาการแพทย์ ร่วมยินดีดึงงานโลกมาไทย

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคมที่ผ่าน ทีเส็บ นำโดยคุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. และคุณนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ได้เข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติสาขาการแพทย์ (Thailand Convention Ambassador - Medical)  และนายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส อดีตนายกแพทยสมาคมโลกและอดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ สำนักงานแพทยสมาคมฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประสบความสำเร็จในการดึงงานประชุมสมัชชาแพทยสมาคมโลก หรือ World Medical Association General Assembly (WMAGA) 2027 มาจัดในไทยในปี 2570

งาน WMAGA เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยแพทยสมาคมโลก แต่ละปีจะมีแพทย์และผู้แทนแพทยสมาคมจากนานาประเทศทั่วโลกจำนวน 300-400 คนเข้าร่วมงาน เพื่อหารือถึงสถานการณ์ของโรคและเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมถึงรับฟังประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิจากเมืองใหญ่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนรับมือสถานการณ์ร่วมกัน

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุมนานาชาติในไทยได้ทาง www.thailandconventions.com หรือติดต่อฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ทีเส็บ ได้ที่ c@tceb.or.th 

#ThailandConventions #TCEB #MedicalAssociationofThailand #ThailandConventionAmbassador #Medical #WMAGA2027

WorldMedicalAssociation แพทยสมาคม แพทยสภา TICA 


Photo Gallery

Share articles