Title

InfoComm Southeast Asia 2021

Date

19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2564

Venue

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Ticket Price

Date

19 พ.ค. - 21 พ.ค. 2564

Venue

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Detail

งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการจัดแสดงเทคโนโลยีภาพและเสียงระดับมืออาชีพ และโซลูชั่นแบบบูรณาการระดับโลก

Share