รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานทีเส็บ

editor image

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ และ คณะผู้บริหารทีเส็บ  ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของทีเส็บ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ณ สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

#####

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการฝ่ายโทรศัพท์  0 2694 6000   อีเมล parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวอนันตา หลีเกษม   ผู้จัดการอาวุโสโทรศัพท์ 0 2694 6000   อีเมล ananta_l@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน   ผู้จัดการโทรศัพท์ 0 2694 6000   อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ   โทรศัพท์ 0 2616 6749-50


分享文章