ทีเส็บ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ<br>พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ<br>พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทีเส็บ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานฯ นำโดย นางสาววิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการ ทีเส็บสายงานบริหาร พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เป็นตัวแทนทีเส็บ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ สำนักงานฯ ชั้น 25

editor image

editor image

editor image

editor image


分享文章