banner

นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน 2022

นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน 2022 กิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนร่วมกับตำรวจในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๐๐ ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับเส้นทางวิ่งรอบพระนครสุดคลาสสิกงดงาม พร้อมด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่หวังจะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทุกท่าน อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่1, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่3, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่8, พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่6, พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่8, อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9, เสาชิงช้า,และ ที่ตั้งโรงพักยุคแรก อย่าง ศาลหลักเมือง,ท่าเตียน ภายใต้งานวิ่ง "ร้อยปี นครบาล” ร้อยใจภักดิ์ รักษ์พระนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย 3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางที่สวยงาม และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 4. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ชื่อกิจกรรม : นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน more detail

分享文章

Date

25 December 2022

Venue

Sanam Luang, Phra Nakhon , 的曼谷

Website

Link

Title

นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน 2022

Detail

นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน 2022 กิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนร่วมกับตำรวจในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๐๐ ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล กับเส้นทางวิ่งรอบพระนครสุดคลาสสิกงดงาม พร้อมด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่หวังจะสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทุกท่าน อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่1, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่3, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่8, พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่6, พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่8, อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่9, เสาชิงช้า,และ ที่ตั้งโรงพักยุคแรก อย่าง ศาลหลักเมือง,ท่าเตียน ภายใต้งานวิ่ง "ร้อยปี นครบาล” ร้อยใจภักดิ์ รักษ์พระนคร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย 3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสเส้นทางที่สวยงาม และมีประวัติศาสตร์มายาวนาน 4. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ชื่อกิจกรรม : นครบาล ฮาล์ฟมาราธอน more detail

分享文章