banner

(NONG KHAI) 2022 Olympic Day

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของ คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympic Committee ทุกวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมารักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายด้วย โดยปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในปี 2022 นี้ ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมได้จัดให้มี มีทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน 10 กม. หรือ เดินวิ่ง ระยะฟันรัน 5 กม.และกิจกรรมกีฬาต่างๆที่ทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมสนุกด้วยกันได้ ซึ่งในครั้งนี้จะกระจายการจัดกิจกรรมไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดพะเยา และจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และการเน้นย้ำความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัด YOUTH OLYMPIC 2030 และแสดงถึงความร่วมมือกันทั้งของภาครัฐและภาคประชาชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล 2. เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความเสมอภาคในทุกเพศ ทุกวัย 4. more detail

分享文章

Date

30 April 2022

Venue

NAGA STATUE (NONG KHAI) , 廊开府

Website

Link

Title

(NONG KHAI) 2022 Olympic Day

Detail

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของ คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ หรือ International Olympic Committee ทุกวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมารักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายด้วย โดยปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในปี 2022 นี้ ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมได้จัดให้มี มีทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน 10 กม. หรือ เดินวิ่ง ระยะฟันรัน 5 กม.และกิจกรรมกีฬาต่างๆที่ทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมสนุกด้วยกันได้ ซึ่งในครั้งนี้จะกระจายการจัดกิจกรรมไปยังต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดพะเยา และจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ และการเน้นย้ำความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพการจัด YOUTH OLYMPIC 2030 และแสดงถึงความร่วมมือกันทั้งของภาครัฐและภาคประชาชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากล 2. เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงความเสมอภาคในทุกเพศ ทุกวัย 4. more detail

分享文章