banner

Coffee and Bakery Fair 2022

Coffee and Bakery Fair 2022 ที่สุดสัมผัสทั้ง 5 มนตร์เสน่ห์กาแฟ เบเกอรี่ แดนอีสาน ที่คนรักกาแฟและเบเกอรี่ ห้ามพลาดงานดี ๆ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การเเข่งขัน Latte Art กิจกรรม Workshop สาธิตการทำเครื่องดื่ม และขนมต่าง ๆ พบกับสินค้าลดราคามากมาย

分享文章

Date

19 August - 21 August 2022

Venue

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 坤敬府

Website

Link

Title

Coffee and Bakery Fair 2022

Detail

Coffee and Bakery Fair 2022 ที่สุดสัมผัสทั้ง 5 มนตร์เสน่ห์กาแฟ เบเกอรี่ แดนอีสาน ที่คนรักกาแฟและเบเกอรี่ ห้ามพลาดงานดี ๆ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การเเข่งขัน Latte Art กิจกรรม Workshop สาธิตการทำเครื่องดื่ม และขนมต่าง ๆ พบกับสินค้าลดราคามากมาย

分享文章