banner

Isan Creative Festival

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง จึงมาในธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” Regional (enlight) sation ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มความสนุก เติมเต็มทักษะและความรู้ เติมเต็มศักยภาพด้านพื้นที่ เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ สู่สายตาของทุกคน แล้วพบกัน 1-9 เมษายนนี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น – ย่านกังสดาล, สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ และสถานที่อื่นๆ

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ

分享文章

Date

01 April - 09 April 2023

Venue

TCDC Khon Kaen , 坤敬府

Website

Link

Title

Isan Creative Festival

Detail

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง จึงมาในธีม “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง” Regional (enlight) sation ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มความสนุก เติมเต็มทักษะและความรู้ เติมเต็มศักยภาพด้านพื้นที่ เชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความคิดสร้างสรรค์ สู่สายตาของทุกคน แล้วพบกัน 1-9 เมษายนนี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น – ย่านกังสดาล, สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ และสถานที่อื่นๆ

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานโดยความร่วมมือ ระหว่าง CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายใต้บรรยากาศที่คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน อันเต็ม ไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี โดยเทศกาลฯ นำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและผลงาน ที่เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 กลุ่มที่โดดเด่นของภาคอีสาน ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร 3. อุตสาหกรรมจักสานและงานฝีมือ

分享文章