Your Global Business Events Connection

Cảm nhận

Chúng tôi đã chia sẻ với bạn về ngành dịch vụ sự kiện của Thái Lan tuyệt vời như thế nào, từ việc thuận tiện trong vấn đề đi lại đến những giá trị vượt trội và tính đa dạng trong dịch vụ. Giờ đây, chúng tôi mời bạn gặp gỡ đội ngũ những nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và hội họp từ khắp mọi nơi trên thế giới, chia sẻ những suy nghĩ của họ tại sao họ lại yêu thích làm việc tại Vương quốc Thái Lan..

See what our clients have to say about their experiences...

Craig Pumfrey

Company: NICE System

Job title: Director of Marketing & Communications EMEA

Action! NICE Sales Kick Off, 12-15 Jan 2014

Event: Action! NICE Sales Kick Off, 12-15 Jan 2014

Mark Emmett

Company: HMPS

Job title: Managing Director

ProPak Asia 2016

Event: ProPak Asia 2016

M.Gandhi

Company: UBM Asia Ltd.

Job title: Managing Director (Asean Business)

ASEAN Sustainable Week 2016

Event: ASEAN Sustainable Week 2016

Paolo Belloni

Company: Food Machinery & Technology

Job title: Technical Sales Manager

ProPak Asia 2016

Event: ProPak Asia 2016

Kenji Fukumoto

Company: Ishida (Thailand) Co., Ltd.

Job title: Managing Director

ProPak Asia 2016

Event: ProPak Asia 2016

Shen Huizhen

Company: Association of Small & Medium Enterprises, Singapore

Job title: Manager (International Relation)

ProPak Asia 2016

Event: ProPak Asia 2016

Wang Wei Jia

Company: Bio-Rad Laboratories

Job title: FSD Product Manager, Asia Pacific

Thailand Lab International 2016

Event: Thailand Lab International 2016

Ray Ong Ph.d

Company: Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte Ltd

Job title: Genomics Product Manager

Thailand Lab International 2016

Event: Thailand Lab International 2016

Sameer Jain

Company: Glassco Laboratory Equipments Pvt. Ltd.

Job title: Managing Director

Thailand Lab International 2016

Event: Thailand Lab International 2016

Share this