In remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
With deepest sorrow and respect.

- Thailand Convention and Exhibition Bureau -
Your Global Business Events Connection

TRIỂN LÃM TRÊN THỊ TRƯỜNG

TRIỂN LÃM TRÊN THỊ TRƯỜNG

MỞ RỘNG THÀNH CÔNG CỦA QUÝ VỊ  
Nắm lấy cơ hội cho một chương mới trong kinh doanh

Khi lập một gian hàng rộng ít nhất 36 met vuông và đại diện cho các nhà triển lãm đến từ một quốc gia, thì Người Chỉ Huy Gian Hàng có khả năng được trao những giải thưởng có giá trị từ 1,500 USD. Tham gia cùng chúng tôi ngay.

TIÊU CHÍ CƠ BẢN 

1. Để nhận được 1,500 USD (một nghìn năm trăm dollar Mỹ), một gian hàng mới cần phải rộng ít nhất 36 mét vuông, bao gồm ít nhất bốn gian hàng nhỏ, tụ tập lại thành một khu của quốc gia đó khi tham gia triển lãm thương mại quốc tế tại Thái Lan.

2. Cứ thêm mỗi một met vuông ngoài 36 met vuông tối thiểu, thì sẽ nhận được 20 USD cho mỗi met vuông.

3. Những tổ chức đủ điều kiện tham gia Chiến dịch “TRIỂN LÃM TRÊN THỊ TRƯỜNG”: 

  • Các Liên đoàn
  • Hiệp hội thương mại kinh doanh 
  • Phòng Thương mại
  • Các tổ chức phi lợi nhuận
  • Đại lý bán hàng triển lãm trên toàn thế giới

4. Chiến dịch TRIỂN LÃM TRÊN THỊ TRƯỜNG chỉ áp dụng đối với các cuộc triển lãm thương mại quốc tế mới và hiện có, do Phòng Triển lãm & Sự kiện thuộc TCEB công nhận và hỗ trợ. 

5. Sự hỗ trợ được giới hạn cho tối đa 250 met vuông cho mỗi cuộc triển lãm thương mại, và TCEB bảo lưu quyền xử lý các đơn yêu cầu trên cở sở đơn nào đến trước được xử lý trước. Chỉ phần diện tích triển lãm thương mại mới được tính. 

* Có Điều khoản áp dụng

Lưu ý: *7% VAT được áp dụng cho tất cả các bên tham gia 

Liên hệ với TCEB để biết thêm thông tin:
Cục Hội nghị & Triển lãm Thái Lan (TCEB)

Điện thoại: +66 2 694 6000
E-mail: ehibitions@remove-this.tceb.or.th 

CÁC ĐẠI DIỆN CỦA TCEB Ở NƯỚC NGOÀI

CHINA
Tel: +852 2525 6165
E-mail: tceb.evan@remove-this.bsgasia.com

India
Tel: +918 8007 39595
E-mail: exhibitionexperts@remove-this.gmail.com 

Vietnam
Tel: +849 0999 1736
E-mail: jenny.nguyen@remove-this.veas.com.vn

 

Share this