เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของประเทศไทยประกอบด้วยภาคส่วนธุรกิจที่สำคัญ 12 ภาคส่วน ทำให้ผู้จัดงานมีสถานที่ให้บริการที่เหมาะสำหรับธุรกิจและความเชี่ยวชาญในความต้องการทางธุรกิจนั้นๆ รวมทั้งสามารถรองรับการจัดงานไมซ์ ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างดี