สมัครสมาชิก

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานอีเวนต์ธุรกิจในประเทศไทย! สมัครสมาชิก Business Events Thailand เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของสสปน.ที่เผยแพร่ทั่วโลก และรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย อาทิ จดหมายข่าวสารออนไลน์ และช่องทางเข้าถึงรายงานของอุตสาหกรรมไมซ์ และที่สำคัญ คุณจะได้รับทั้งหมดนี้ ฟรี!

 


กลุ่ม MICE Professional / Mediaเมื่อท่านสมัครท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ Media Gallery เพื่อการ ดาว์นโหลดรูปภาพและเนื้อหาที่น่าสนใจของ สสปน.

กลุ่มนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่จัดงาน (Venues) Destination Management Companies (DMC) และ Professional Conference Organizers (PCO)

กลุ่ม Thai MICE Professionalsเมื่อท่านสมัครท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ Media Gallery เพื่อการ ดาว์นโหลดรูปภาพและเนื้อหาที่น่าสนใจของ สสปน. นอกจากนี้ท่านจะได้รับสิทธิในการแสดงข้อมูลสถานประกอบการของท่านบนเว็บไซต์ของ สสปน. และมีสิทธิในการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปของ สสปน. เพื่อการสร้างสรรค์โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์ของท่านอีกด้วย

กลุ่มนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ Convention and Exhibition Centers ผู้ประกอบการโรงแรมที่รองรับการจัดประชุม Destination Management Companies (DMC) Event Management Companies (EMC) Professional Conference Organizers (PCO) และ Professional Exhibition Organizers (PEO)

**หมายเหตุ: กรุณากรอกเนื้อหาแบบฟอร์มด้วยภาษาอังกฤษ


ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z) และ ตัวเลข (0-9)
รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัว
รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัว
Company Details
This field is required.
Ext.
Ext.
Authentication your Venue/Event Organizer
Authentication List
คุณสามารถเลือกสถานประกอบการได้มากกว่า 1 ที่
คลิกที่นี่ หากไม่พบสถานที่หรือบริษัทของท่านในรายชื่อที่แสดงโดยระบบ ระบบจะนำท่านไปสู่แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
This field is required.
Key Contact Person
The Key Contact Person is responsible for updating information about your organization within the THAI MICE PROFESSIONALS SYSTEM, as well as submitting campaigns, promotions and sales/marketing tools on the organization’s behalf. All information the Key Contact Person submits must be approved by the Authorized Person.

Company Details
This field is required.
Key Contact Person
Approved for public access
Secondary Contact Person (if any)
Approved for public access
General Manager/Managing Director (if any)
Approved for public access
Ext.
Authorized Person
The Authorized Person approves or rejects information the Key Contact Person submits before it displays live on the BusinessEventsThailand.com website. For example, updates to company information and submission of campaigns and promotions.

Ext.

Required Documents
เพื่อการดำเนินขั้นตอนตรวจสอบ กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้
1) หนังสือมอบฉันทะ*
2) เอกสารอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ

เอกสารที่ สสปน. ได้รับทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการฯ ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

*เอกสารมอบอำนาจแต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำเนินการแทนบริษัทฯ

This field is required.
This field is required.
**รองรับไฟล์ชนิด jpg และ pdf ขนาดไม่เกิน 2 เมกกะไบต์


ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
กรุณาใส่ข้อความที่เห็นด้านล่าง (ระวังเรื่องตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่)
การทดสอบนี้เพื่อป้องกันออโต้โรบ็อท

Thank you for your submission. We will respond to you within 2-3 business days.

Please check your junk mail or spam mail if you can't find our e-mail in your inbox.

Ok

We need more information about your company/venue. Please complete the form on the next page.

Ok